โรงเรียนบ้านท่าม่วงเวียงคำ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โรงเรียนบ้านท่าม่วงเวียงคำ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[download id=”7189″]