โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วมาตฐานแบบโปร่ง(ฐานรากไม่ตอกเข็ม)

โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วมาตฐานแบบโปร่ง(ฐานรากไม่ตอกเข็ม)[download id=”7312″]