โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช105/29

โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช105/29[download id=”7296″]