โรงเรียนบ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) ประกาศผู้ชนะราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ

โรงเรียนบ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) ประกาศผู้ชนะราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ[download id=”6930″]