โรงเรียนบ้านคำยาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.104/26

โรงเรียนบ้านคำยาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.104/26[download id=”7291″]