โรงเรียนบ้านกุดยาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมเปลี่ยนหลังคาอาคารอเนกประสงค์ แบบ 312 กรมสามัญ

โรงเรียนบ้านกุดยาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมเปลี่ยนหลังคาอาคารอเนกประสงค์ แบบ 312 กรมสามัญ