โรงเรียนบะยาวพัฒนาศึกษา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29

โรงเรียนบะยาวพัฒนาศึกษา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29[download id=”7317″]