โรงเรียนดานใหญ่พิทยาคาร ประกาศผู้ชนะราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบสปช.104/26

โรงเรียนดานใหญ่พิทยาคาร ประกาศผู้ชนะราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบสปช.104/26[download id=”7350″]