โรงเรียนชุมชนจำปี ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช105/26 ปรับปรุง 5 ห้องเรียน

โรงเรียนชุมชนจำปี ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช105/26 ปรับปรุง 5 ห้องเรียน[download id=”7184″]