โรงเรียนชุมชนจำปี ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563

โรงเรียนชุมชนจำปี ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563[download id=”7323″]