โรงเรียนชุมชนจำปี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปรับปรุง 5

โรงเรียนชุมชนจำปี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปรับปรุง 5[download id=”7116″]