โรงเรียนจำปี ประกวดจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปรับปรุง 5 ห้องเรียน

โรงเรียนจำปี ประกวดจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปรับปรุง 5 ห้องเรียน[download id=”7328″]