โครงการสอนเสริมอย่างเข้ม เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในการเตรียมการสอบระดับชาติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการสอนเสริมอย่างเข้ม เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในการเตรียมการสอบระดับชาติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนหัวนาคำ ณ โรงเรียนคำกุงประชานุกูล อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563