เผยแพร่แผนการจัดซื้จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เผยแพร่แผนการจัดซื้จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ

เผยแพร่แผน รร.บ้านหนองหญ้าไซ