เปิดค่ายวิชาการ การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา STEM EDUCATION/

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดค่ายวิชาการ การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา STEM EDUCATION สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1-มัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า อำเภอประจักษ์ศิลปาคม สพป.อุดรธานี เขต 2