เปิดการอบรมออนไลน์ (Online) สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับก่อนประถมศึกษา และประถมศึกษา

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมออนไลน์ (Online) สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับก่อนประถมศึกษา และประถมศึกษา ในรูปแบบการอบรมออนไลน์ (Online) ผ่านโปรแกรม ZOOM Cloud Meetings