อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย สู่แผนการจัดประสบการณ์

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย สู่แผนการจัดประสบการณ์ โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ อบรมเชิงปฏิบัติการแก่ ครูผู้สอนระดับปฐมวัย จำนวน 78 คน ที่เป็นตัวแทนกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน เข้าร่วมประชุม เผื่อขยายผลสู่สถานศึกษา ในการนี้ ดร.ศุภชัย โถบำรุง ร่วมพิธีเปิด ณ ห้องประชุมร่วมคิด สพป.อุดรธานี เขต 2