สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร 84 ที่ โรงเรียนบ้านนาแก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร 84 ที่ โรงเรียนบ้านนาแก[download id=”7135″]