สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง