สพป.อุดรธานี เขต 2 เยี่ยมสถานศึกษา ติดตามงานนโยบายสู่การปฏิบัติ

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ได้ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินการขับเคลื่อน นโยบาย 6 มิติ สู่การปฏิบัติ ณ โรงเรียนบ้านคำจวง และโรงเรียนบ้านคำน้อย อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี