สพป.อุดรธานี เขต 2 เยี่ยมสถานศึกษา ติดตามงานนโยบายสู่การปฏิบัติ

วันที่ 22 ธันวาคม  2563 นายบูรพา พรหมสิงห์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ได้ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินการขับเคลื่อน นโยบาย 6 มิติ สู่การปฏิบัติ ณ โรงเรียนบ้านท่าสัง สังกัด สพป.อุดรธานี เขต 2