สพป.อุดรธานี เขต 2 เปิดกองลูกเสือ-เนตรนารี กลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค

นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดกองลูกเสือ-เนตรนารี กลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านหัวขัวเหมือดแอ่ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563