สพป.อุดรธานี เขต 2 เตรียมศูนย์สอบโอเน็ตสีขาว โปร่งใส มีคุณภาพและคุณธรรม

วันที่ 24 มกราคม 2563 นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เป็นประธานการประชุมชี้แจงคณะกรรมการการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET) ระดับสนามสอบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 แก่โรงเรียนในสังกัด โดย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 ได้เน้นย้ำในเรื่องศูนย์สอบโอเน็ตสีขาว ให้คณะกรรมการดำเนินการสอบด้วยความโปร่งใส มีคุณภาพ และมีคุณธรรม