สพป.อุดรธานี เขต 2 เชิดชูเกียรติข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำปี 2563

วันที่ 17 กันยายน 2563 นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 มอบเกียรติบัตร เชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2 ประจำปี 2563 จำนวน 117 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านดงเมือง (ดงเมืองวิทยา) โรงเรียนในสังกัด สพป.อุดรธานี เขต 2