สพป.อุดรธานี เขต 2 ร่วม ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ผ่านระบบวิดิโอ คอนเฟอเรนท์

วันที่ 10 มิถุนายน 2563 นายสมาน บุญจะนะ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 พร้อมด้วย นายสุคิด พันธุ์พรม รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 และคณะกรรมการศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ร่วมประชุมรับชมการถ่ายทอดสด ประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 5/2563 ทั้งนี้ ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบนโยบาย จาก ห้องประชุม สพฐ.1 กระทรวงศึกษาธิการ