สพป.อุดรธานี เขต 2 ร่วมเรียนรู้การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม “ทำโรงเรียนให้เป็นบ้านหลังที่สอง”

พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นประธานการสัมมนา ร่วมเรียนรู้การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม “ทำโรงเรียนให้เป็นบ้านหลังที่สอง” และบทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ร่วมขับเคลื่อนโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่าย ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีนายอำพล กิตติอำพน องคมนตรี ร่วมบรรยายสรุปภาพรวมหลักคิดการทำโรงเรียนให้เป็นบ้านหลังที่สอง ในการนี้ นายสมาน บุญจะนะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

เครดิตภาพ / นายเอกลักษณ์ ศรีวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ สพป.อุดรธานี เขต 1