สพป.อุดรธานี เขต 2 รับรายงานตัวพนักงานราชการทั่วไป ฯ

วันที่ 11 พฤษภาคม 2564  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2  รับรายงานตัว และจัดทำสัญญาจ้าง พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สาขาวิชาเอกปฐมวัย ที่เป็นผู้สอบผ่านขึ้นบัญชีการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครุผู้สอน ตามประกาศ สพป.อุดรธานี เขต 2 ลงวันที่ 7 เมษายน 2564 ลำดับที่ 1 ถึง ลำดับที่  8 โดยมี       นายบูรพา พรหมสิงห์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 พร้อมด้วย นายสมาน บุญจะนะ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 มอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่ และให้โอวาท ณ ห้องประชุมผาแดง