สพป.อุดรธานี เขต 2 รับฟังการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐฯ

นาย บูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ 2563 ซึ่ง สพฐ.และปปช. ได้ชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ITA Online 2020) ผ่านระบบ วิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ ณ ห้องประชุมร่วมคิด เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563