สพป.อุดรธานี เขต 2 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เป็นประธานการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในระยะเวลา 1 ปี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล โดยมี นายสมคิด โภคาพาณิชย์  ผู้ทรงคุณวุฒิ  และ นางเกษร คำวิโส  ผอ.รร.บ้านดงเมือง (ดงเมืองวิทยา) คณะกรรมการประเมินฯ ร่วมประเมิน ณ โรงเรียนบ้านเหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล สังกัด สพป.อุดรธานี  เขต 2