สพป.อุดรธานี เขต 2 ประชุมเพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

วัน 13 พฤษภาคม 2563 นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เป็นประธานการประชุมเพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านโนนจำปา โรงเรียนบ้านท่าสัง โรงเรียนบ้านเกิ้งน้อย โรงเรียนบ้านโนนอำนวย โรงเรียนบ้านเสอเพลอโนนสวรรค์ และโรงเรียนบ้านหนองแวง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมผาแดง สพป.อุดรธานี เขต 2