สพป.อุดรธานี เขต 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายจังหวัดของการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยใช้นักจิตวิทยาคลินิกเป็นฐาน

วันที่ 2 มีนาคม 2563 ดร.ธีร์ ภวังคนันท์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาเครือข่ายและการมีส่วนร่วม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายจังหวัดของการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยใช้นักจิตวิทยาคลินิกเป็นฐาน ในการนี้ นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ร่วมประชุม ณ หอประชุมโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี