สพป.อุดรธานี เขต 2 ประชุมสัมมนา อาสาสมัครการศึกษา โครงการเสอเพลอโมเดล

              วันที่ 21 สิงหาคม 2563 นายสมาน บุญจะนะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เป็นประธานการประชุมสัมมนา อาสาสมัครการศึกษา (อสศ.) โครงการเสอเพลอโมเดล ในการนี้ อาสาสมัครเข้าร่วมประชุม จำนวน 45 คน ประกอบด้วย อาสาสมัคร จากโรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ โรงเรียนบ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม โรงเรียนบ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร และ โรงเรียนบ้านเสอเพลอโนนสวรรค์ ณ โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ สพป.อุดรธานี เขต 2

               โครงการเสอเพลอโมเดล เป็นโครงการที่เริ่มดำเนินกิจกรรมในปี 2553 โครงการดังกล่าว เป็นที่ประจักษ์ และได้ขยายผลไปในพื้นที่ต่างๆ โดยผลสำเร็จของโครงการ มี อสศ.เป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในดำเนินงาน ดังนั้น การประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมเพื่อทบทวนบทบาท และภารกิจ ของ อสศ.ที่จะขับเคลื่อน โครงการเสอเพลอโมเดล เพื่อพัฒนาการศึกษา เพื่อสานต่อโครงการต่อไป