สพป.อุดรธานี เขต 2 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ผ่านแอปพลิเคชั่น Zoom Cloud Meetings

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2  เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ผ่านแอปพลิเคชั่น Zoom Cloud Meetings  โดยมีวาระการประชุมเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในดำเนินการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ และ มอบนโยบาย 9 จุดเน้น ก้าวสู่ความเป็นเลิศ ภายใต้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ในการนี้มี นายสมาน บุญจะนะ ดร.ศุภชัย โถบำรุง  และนางศรีสุดา ทิพสิงห์ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 ร่วมมอบนโยบาย ถ่ายทอดสด ณ สพป.อุดรธานี เขต 2