สพป.อุดรธานี เขต 2 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ณ ห้องประชุมผาแดง สพป.อุดรธานี เขต 2