สพป.อุดรธานี เขต 2 ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

      วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นายสมาน บุญจะนะ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยได้ตรวจเยี่ยม รร.บ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ รร.บ้านท่ายม รร.บ้านแสงสว่าง รร.บ้านห้วยสามพาดหนองแกสหราษฎร์พัฒนา รร.บ้านนาดีสร้างบง รร.บ้านโนนสูง รร.บ้านหนองหญ้าไซ และ รร.บ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ จากการตรวจเยี่ยมโรงเรียน พบว่า โรงเรียนในสังกัด ได้ดำเนินการตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมาตรฐานอย่างเคร่งครัด โดยได้สร้างจุดอ่างล่างมือ ประจำจุดต่างๆ ในโรงเรียน ตลอดจน นักเรียนใช้หน้ากากอนามัย และรักษาจุดระยะห่าง ตามนโยบายกำหนด