สพป.อุดรธานี เขต 2 ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ติดตามงานนโยบายสู่การปฏิบัติ

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 นายบูรพา พรหมสิงห์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ได้ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินการขับเคลื่อน นโยบาย 6 มิติ สู่การปฏิบัติ  ณ โรงเรียนบ้านสะอาดนามูล อำเภอประจักษ์ศิลปาคม สังกัด สพป.อุดรธานี เขต 2