สพป.อุดรธานี เขต 2 จัดพิธีพุทธาภิเษกรูปเหมือนหลวงพ่อพระใส

วันที่ 1 เมษายน 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 จัดพิธีพุทธาภิเษกรูปเหมือนหลวงพ่อพระใส โดยมี ดร.นิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระราชรัตนาลงกรณ์ เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย รักษาการเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
ในการนี้ ดร.สุชาติ กลัดสุข ผอ.สพม.กท 2 ประธานกรรมการเขตตรวจราชการที่ 1 และผู้ตรวจราชการประจำเขตตรวจราชการที่ 1 พร้อมด้วย นายสมาน บุญจะนะ ดร.ศุภชัย โถบำรุง และนางศรีสุดา ทิพสิงห์รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2      ผู้บริหารสถานศึกษา ตลอดจน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีอันเป็นสิริมงคล ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2