สพป.อุดรธานี เขต 2 จัดทำบันทึกข้อตกลง ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันที่ 22 มกราคม 2564 นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เป็นประธานในพิธีจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่ (MOU) ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาระหว่างผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา  เพื่อพัฒนาการศึกษาในระยะเวลา 1 ปี  จำนวน 7 ราย ในโอกาสนี้ นายบูรพา พรหมสิงห์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2  นายสมาน บุญจะนะ และ ดร.ศุภชัย โถบำรุง และนางศรีสุดา ทิพสิงห์ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 ได้ให้โอวาทและแนวทางในการปฏิบัติงาน ในการบริหารสถานศึกษา ณ ห้องประชุมผาแดง สพป.อุดรธานี เขต 2