สพป.อุดรธานี เขต 2 จัดกิจกรรม 5ส. (Big Cleaning day)

วันที่ 22 มกราคม 2563 นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 นำเจ้าหน้าที่จัดกิจกรรม 5ส. (Big Cleaning day) สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย เพื่อให้บริเวณโดยรอบของสำนักงาน เป็นระเบียบ เรียบร้อยและสวยงาม