ศูนย์สอบ O-NET สพป.อุดรธานี เขต 2 สนามสอบสีขาว

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี เขต 2 ตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 โดยได้ตรวจเยี่ยมสนามสอบ โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว โรงเรียนทับกุงประชานุกูล  โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบและโรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม  ทั้งนี้ สพป.อุดรธานี เขต 2 ได้บริหารจัดการสนามสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 24 สนามสอบ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 27 สนามสอบ โดย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 ได้มอบนโยบายให้  สนามสอบโอเน็ตสีขาว มีความโปร่งใส มีคุณภาพ และคุณธรรมในการจัดสอบทุกขั้นตอน