“ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” สพป.อุดรธานี เขต 2

วันที่ 25 มกราคม 2563 นายสมาน บุญจะนะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี   เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2  มีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 จำนวน 600 คน  ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี