วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.ศุภชัย โถบำรุง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 และศึกษานิเทศก์ คณะทำงานโครงการคอนเน็กซ์อีดี มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี ( CONNEXT ED) ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร่วมรับชมการประชุมชี้แจงทิศทางและแผนการดำเนินงานของ “โครงการคอนเน็กซ์อีดี” โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบนโยบาย ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมผาแดง สพป.อุดรธานี เขต 2

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.ศุภชัย โถบำรุง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 และศึกษานิเทศก์ คณะทำงานโครงการคอนเน็กซ์อีดี มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี ( CONNEXT ED) ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร่วมรับชมการประชุมชี้แจงทิศทางและแผนการดำเนินงานของ “โครงการคอนเน็กซ์อีดี” โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบนโยบาย ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมผาแดง สพป.อุดรธานี เขต 2