วันที่ระลึกการก่อตั้ง เมืองอุดรธานี ปีที่ 127

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ร่วมพิธีถวายราชสักการะ พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ณ อนุสาวรีย์พลตรีพระเจ้าบรมวงเธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม  โดยมีนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรีเป็นประธานในพิธี หม่อมราชวงศ์ ทองน้อย ทองใหญ่ ราชสกุล “ทองใหญ่” และประชาชนเข้าร่วมพิธี
ภายหลังถวายเครื่องสังเวยบูชากรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมเสร็จ สตรีที่เข้าร่วมรำแต่งกายชุดเสื้อสีแสด ผ้าถุงพื้นเมือง และสไบย้อมคราม ทัดดอกทองกวาว ดอกไม้ประจำจังหวัดอุดรธานีจำนวน 70,000 คน ได้พร้อมใจ รำบวงสรวงสดุดี