ลธก.กพฐ.ตรวจเยี่ยม ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ตรวจเยี่ยม การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี และโรงเรียนบ้านเลี่ยมพิลึก โรงเรียนในสังกัด สพป.อุดรธานี เขต 1 และได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล และโรงเรียนอุดรพัฒนาการ โรงเรียนสังกัด สพม.20 ในการนี้ นายสุคิด พันธุ์พรม รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 ได้ร่วมต้อนรับ และเข้าร่วมประชุมรับนโยบาย และเป็นตัวแทนรับมอบหน้ากากผ้า จากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ณ ห้องประชุมพระราชธีราภรณ์ สพป.อุดรธานี เขต 1