สพป.อุดรธานี เขต 2 จัดทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

                  วันที่ 19 มิถุนายน 2563 นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เป็นประธานในพิธีจัดทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ (MOU) ระหว่างผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 และผู้อำนวยการสถานศึกษา  เพื่อจะนำไปสู่การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในเวลา 1 ปี  จำนวน 9 ราย ในโอกาสนี้ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 ได้ให้โอวาทและแนวทางในการปฏิบัติงาน ในการบริหารสถานศึกษา ณ ห้องประชุมไอ่คำ สพป.อุดรธานี เขต 2