มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน ประสบอัคคีภัย

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563  นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน สพป.อุดรธานี เขต 2 แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ที่ประสบเหตุอัคคีภัย จำนวน 3 ครอบครัว