พิธีถวายภัตตาหารเพล และสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แด่พระภิกษุสามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง

วันที่ 10 มีนาคม 2564 นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธาน พิธีถวายภัตตาหารเพล และสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แด่พระภิกษุสามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ในการนี้ นายสมาน บุญจะนะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีฯ  ณ วัดศรีนคราราม อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี