ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยใช้รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM Cloud Meetings

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เป็นประธานการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยใช้รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM Cloud Meetings ในการนี้ ดร.ศุภชัย โถบำรุง และ นางศรีสุดา ทิพสิงห์ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 ในฐานะคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ได้ร่วมการประเมินฯ ในครั้งนี้ด้วย