ประชุมเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 และการเตรียมการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4

วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ดร.ศุภชัย โถบำรุง และ นางศรีสุดา ทิพสิงห์ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 ร่วมประชุมทางไกลเพื่อรับนโยบายสำคัญ ในการเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และเตรียมการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วย นายสนิท แย้มเกษร ดร.กวินทร์เกียรติ นนธ์พละ และ ว่าที่ ร.ต.ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการ กพฐ . มอบนโยบาย จาก ห้องประชุมปฏิบัติการ ( DOC ) อาคาร สพฐ. 5