ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อน โรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม ในโครงการกองทุนการศึกษา

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อน โรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม ในโครงการกองทุนการศึกษา และวางแผนการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม ในโครงการกองทุนการศึกษา โดยมี พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด ในการนี้ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิ อาสาสมัคร เจ้าหน้าที่สำนักงานโครงการกองทุนการศึกษา ผู้แทนจากศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือผู้แทน ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณธรรม และคณะทำงาน สพฐ. รวมทั้งสิ้น 272 คน เข้าร่วมในพิธี ณ โรงแรมบางกอกชฎา กรุงเทพฯ

เครดิตข่าว และภาพถ่าย / สำนักอำนวยการ สพฐ.